FAQs Complain Problems

सूचना

सुचना तथा सामाचार

३० % लागत सहभागितामा कृषि बोरिङ्ग वितरण कार्यक्रमको लागि लाभग्राही छनौट सम्बन्धी सूचना ।

सुस्ता गाउँपालिका भित्र संचालित सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरुले ७ दिन भित्र विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना।