FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुस्ता गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपालन समूह, कृषक समिति दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० 080/081 02/04/2024 - 12:55 PDF icon कृषि तथा पशुपालन समूह, कृषक समिति दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० 080/081 01/14/2024 - 04:05 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
खेलकुद विकास समिति गठन तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० 080/081 01/13/2024 - 05:02 PDF icon खेरकुद विकास समिति गठन तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
लेखा समितिको कार्यविधि, २०७९ 080/081 01/11/2024 - 02:19 PDF icon लेखा समिति कार्यविधि, २०७९.pdf
छोरी सुनौलो भविष्य कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९ 080/081 01/10/2024 - 03:23 PDF icon छोरी सुनौलो भविष्य कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९.pdf
सुस्ता गाउँपालिकाको शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी कामकाजमा खटाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० 080/081 08/11/2023 - 14:48 PDF icon कार्यविधि.pdf
सुस्ता गाउँपालिका शिक्षा (पहिलो संसोधन) ऐन 080/081 08/04/2023 - 13:46 PDF icon एन कानुन.pdf
सुस्ता गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७९।८० 08/24/2022 - 12:55 PDF icon biniyojan ain.pdf
अटो रिक्सा, ई–रिक्सा, ढुङ्गुा दर सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ 08/10/2022 - 15:24
घरदैलो प्राविधिक सेवा व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि ,२०७८ 08/10/2022 - 15:22

Pages