FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
२०८० सालको कार्यविधि नं.१ 080/081 08/11/2023 - 14:48 PDF icon कार्यविधि.pdf
सुस्ता गाउँपालिका शिक्षा (पहिलो संसोधन) ऐन 080/081 08/04/2023 - 13:46 PDF icon एन कानुन.pdf
सुस्ता गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७९।८० 08/24/2022 - 12:55 PDF icon biniyojan ain.pdf
अटो रिक्सा, ई–रिक्सा, ढुङ्गुा दर सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ 08/10/2022 - 15:24
घरदैलो प्राविधिक सेवा व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि ,२०७८ 08/10/2022 - 15:22
सुस्ता गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७९।८० 08/04/2022 - 15:50 PDF icon Arthik Ain Rajpatra.pdf
सुस्ता गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७९।८० 08/04/2022 - 11:51 PDF icon ilovepdf_merged.pdf
सुस्ता गाउँपालिका स्थानिय राजपत्रमा प्रकाशित (विनियाेजन तथा अार्थिक एेन २०७७) 01/05/2022 - 15:08 PDF icon Biniyojan and arthik ain 2077.pdf
स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण 01/05/2022 - 15:07 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन_ नमूना_Veryfinalaugust19,2019.pdf
सुस्ता गाउँपालिका स्थानिय राजपत्रमा प्रकाशित (शिक्षक अनुदान कार्यविधि २०७८) 01/05/2022 - 15:05 PDF icon स्थानीय राजपत्र 2 , 078.pdf

Pages