FAQs Complain Problems

service

सेवाकाे विवरण सेवा दिने कार्यालय सेवा प्रकार सेवा शुल्क
स्वास्थ्य संस्था तथा स्वस्थ्य चाैकीहरू लार्इ अाैषधि वितरण सुस्ता गाउँपालिका स्वास्थ्य निःशुल्क
याेजना अनुगमन,मुल्याङकन,लागत अनुमान,व्यवस्थापन सुस्ता गाउँपालिका प्रविधिक नि:शुल्क
सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही दर्ता नविकरण सम्बन्धित कार्यालय समाजिक सुरक्षा नि:शुल्क
सुचना तथा गुनासाे सम्बन्धमा । सुस्ता गाउँपालिका सुचनाकाे हक निशुल्क