FAQs Complain Problems

ग्यालरी

यस सुस्ता  गाउँपालिकाकाे अपागंता भएकाहरूकाे लागी समाग्री वितरण तथा ३ महिने कम्पूटर तलिम संचन काे उद्घाटनका केहि भफलकहरू

मिति: 01/25/2019 - 14:18
अपांग लार्इ समाग्री वितरण गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष राम प्रसाद पाण्डेय, अपांग लार्इ समाग्री वितरण गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष राम प्रसाद पाण्डेय, ३ मिहने कम्पूयटर तालिम काे उद्घाटन गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष राम प्रसाद पाण्डेय, ३ मिहने कम्पूयटर तालिम काे उद्घाटन मा उपस्थित सहभागी

Pages