FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

फोटो नाम थर पद कार्यालय मोबाईल राजनीतिक दल शैक्षिक योग्यता
टेक नारायण उपाध्याय प्रमुख/अध्यक्ष सुस्ता गा.पा. 9857080160 नेपाली काँग्रेस माध्यामिक तह (कक्षा ९ देखि १२ सम्म)
गीता चाैधरी उप-प्रमुख/उपाध्यक्ष सुस्ता गा.पा. 9857082311 नेपाली काँग्रेस माध्यामिक तह (कक्षा ९ देखि १२ सम्म)
अशाेक कुमार चाैधरी वडा अध्यक्ष वडा नं.१ 9847152519 नेपाली काँग्रेस माध्यामिक तह (कक्षा ९ देखि १२ सम्म)
कृष्ण लाल मुखिया वडा अध्यक्ष वडा नं.२ 9847188342 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माध्यामिक तह (कक्षा ९ देखि १२ सम्म)
प्रभुनाथ अहिर वडा अध्यक्ष वडा नं.५ ९८५७०४६०७४ नेपाली काँग्रेस आधारभुत तह (कक्षा १ देखि ८ सम्म)
ज्ञान प्रसाद न्याैपाने वडा सदस्य वडा नं.१ ९८५७०१३५३१ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माध्यामिक तह (कक्षा ९ देखि १२ सम्म)
दुर्गा प्रसाद चाैधरी वडा सदस्य वडा नं.१ ९८६७१८६९२१ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पूर्व प्राथमिक
कुन्ती कुमारी चाैधरी वडा सदस्य वडा नं.२ ९८४७३४२०४५ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आधारभुत तह (कक्षा १ देखि ८ सम्म)
बाल किसुन सिंह वडा सदस्य वडा नं.२ ९८२१५९४०५३ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आधारभुत तह (कक्षा १ देखि ८ सम्म)
अमर बहादुर क्षेत्री वडा सदस्य वडा नं.३ ९८४७४७२१८३ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आधारभुत तह (कक्षा १ देखि ८ सम्म)
अादम हुसेन वडा सदस्य वडा नं.५ ९८६७३८१७९४ नेपाली काँग्रेस आधारभुत तह (कक्षा १ देखि ८ सम्म)
बुदिसरा दर्लामी मगर वडा सदस्य वडा नं.५ ९८४७२८९१०३ नेपाली काँग्रेस पूर्व प्राथमिक
प्रभावती चमार वडा सदस्य वडा नं.५ ९८६७५५३७७७ नेपाली काँग्रेस पूर्व प्राथमिक
हरिलाल दुसाध वडा अध्यक्ष वडा नं.३ 9847297913 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्नातकोत्तर