FAQs Complain Problems

सूचना

सूचना तथा समाचार

Post date

१५औँ अधिवेशन सम्बन्धमा ।

Wed, 06/12/2024 - 15:56

योजना टिपोटका लागि भेला हुने बारे टोलबासीहरूमा अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

Tue, 06/04/2024 - 19:15

केराको बेर्ना माग गर्नको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

Tue, 06/04/2024 - 16:28

निशुल्क दन्त शिविर सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना

Wed, 05/22/2024 - 18:10

वकतृत्वकला तथा हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता संचालन हुने सम्बन्धी सूचना ।

Thu, 05/16/2024 - 17:10

नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

Tue, 05/14/2024 - 17:22

३० % लागत सहभागितामा कृषि बोरिङ्ग वितरण कार्यक्रमको लागि लाभग्राही छनौट सम्बन्धी सूचना ।

Mon, 05/13/2024 - 18:01

सुस्ता गाउँपालिका भित्र संचालित सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरुले ७ दिन भित्र विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना।

Tue, 04/30/2024 - 13:25

व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी सूचना ।

Wed, 04/24/2024 - 16:53

सहकारी संस्थाहरुले विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

Sun, 04/21/2024 - 16:30

Pages