FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुस्ता गाउँपालिका स्थानिय राजपत्रमा प्रकाशित (अपांगता भएका व्यत्तिहरूकाे परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्यविधि) 01/05/2022 - 15:03 PDF icon स्थानीय राजपत्र 2 , 077.pdf
सुस्ता गाउँपालिका स्थानिय राजपत्रमा प्रकाशित (नगर प्रहरी संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि) 01/05/2022 - 15:00 PDF icon स्थानीय राजपत्र 2 , 076.pdf
सुस्ता गाउँपालिका स्थानिय राजपत्रमा प्रकाशित (विनियोजन एेन २०७८) 01/05/2022 - 14:59 PDF icon स्थानीय राजपत्र 1 , 078.pdf
सुस्ता गाउँपालिका स्थानिय राजपत्रमा प्रकाशित (बिपत जोखिम नियुनिकरण कार्यविधि ) 01/05/2022 - 14:56 PDF icon स्थानीय राजपत्र 1 , 077.pdf
सुस्ता गाउँपालिका स्थानिय राजपत्रमा प्रकाशित (न्यायिक समिति कार्यविधि) 01/05/2022 - 14:55 PDF icon स्थानीय राजपत्र 1 , 076.pdf
सुस्ता गाउँपालिका वार्षिक योजना २०७७.०७८ 11/14/2021 - 12:38 PDF icon SuTRA .pdf
सुस्ता गाउँपालिकाकाे स्थानिय राजपत्र 12/09/2018 - 12:23 PDF icon सुस्ता गाउँपालिकाकाे स्थानिय राजपत्र
सुस्ता गाउँपालिकाकाे एेन 12/09/2018 - 12:21 PDF icon सुस्ता गाउँपालिकाकाे एेन
सुस्ता गाउँपालिका काे विनियाेजन एेन २०७५ 09/18/2018 - 14:37 PDF icon सुस्ता गाउँपालिका काे विनियाेजा एेन २०७५
सुस्ता गाउँपालिका काे अार्थिक एेन २०७५ 09/18/2018 - 14:34 PDF icon सुस्ता गाउँपालिका काे अार्थिक एेन २०७५

Pages