FAQs Complain Problems

वडा नं २

सुस्ता गाउँपालिका काे वडा नं २ काे वडा कार्यालय साविक कुडिया गा‍ वि स वार्ड न ५ कुडिया मा रहेकाे व्याेहाेरा समसत मा जानकारी गरार्इन छ । 

वि स २०७० काे जनगणना अनुसार सुस्ता गाउँपालिका वडा नं २ मा हाल जनसङख्या निमन अनुसार रहेकाे छ ।

क्र स                साविक वडा नं             महिला स‌ङख्या               पुरुष                जम्मा

१                      रुपाैलिया-८                      ५६७                        ४७७                १०४४

२                      रुपाैलिया-९                      ७८२                        ७७९                १५६१

३                      कुडिया -१                        ४५७                         ४८८                ९४५

४                      कुडिया -२                        १९६                         १८८                 ९४५

५                      कुडिया -३                        ७१३                         ७३२                १४४५

६                      कुडिया -४                       २३३                          २६०                ४९३

७                      कुडिया -५                        ८७८                         ८८०               १७५८

                       कुल  जम्मा                        ३८२६                       ३८०४               ७६३०

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.