FAQs Complain Problems

सूचना

वडा नं. ४ काे कार्यालय


सुस्ता गाउँपालिका

वडा नम्बर ४ को कार्यालय, नरसहि

वाडा अध्यक्ष

निल बहादुर गुरुङ्ग

सम्पर्क नम्बर : ९८४७१६४१३१

वडा सचिव

भोज कुमारी जोशी

९८४७०४५०९०

वडा सादस्य

मुना पुन

९८६९९४५६५३

वडा सदस्य

दिन दायाल कोइरी

९८६७३९९८३७

वडा सादस्य

कुन्ती चमार

९८४४३०१७०९

वडा सदस्य

भान कुमारी भर

९८६७२२१६१९