FAQs Complain Problems

सूचना

सुस्ता गाउँपालिकाको १४ औं गाउँसभा।

Read More

सुस्ता गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारीहरुका लागि क्षमता विकास तालिम कार्यक्रम ।

Read More

२० औं महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवश विशेष कार्यक्रम ।

Read More

सुस्ता गाउँपालिका का अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाइ ट्राइसाइकल वितरण

Read More

सुस्ता गाउँपालिकाको नारायणी नदी

Read More

सुस्ता गाउँपालिका सुस्ता पारी जान ढुङ्गाको प्रयोग

Read More

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9857080160
उपाध्यक्ष
9847064276

कार्यालय प्रमुख

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9857082320

गुनासो सुन्ने अधिकारी

सुचना अधिकारी

जानकारीहरू